Station Odenplan

Q-gruppen har fått i uppdrag att uföra stomkompletteringsentreprenaden för Citybanens nya pendelstågsstation samt en ny entré till tunnelbanan vid Odenplan. Projektet omfattar tre huvuddelar: en ny entrébyggnad på Odenplan, inredning av stationen och tillträdesvägarna samt provning och intrimning av anläggningen.Nedan ser du bilder från arbetet i tunneln. Det mesta är stort här nere!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från den nya amfiteaterliknande överbyggnaden vid nedgången till Station Odenplan.

 

Arbete pågår!


Beskrivning
Plats Station Odenplan, Citybanan
Påbörjat 2012-06-01
Avslutat 2016-04
Kund Trafikverket Stora projekt
Entreprenadform Generalentreprenad
Kontaktperson Gunnar Eriksson, Affärschef